2567 วางแผนคลอดดีได้เด็กหญิงเด็กชายมีวาสนาบารมีสูง

การวางแผนการคลอดในปี 2567 เพื่อให้ได้เด็กที่มีวาสนาและบารมีสูงนั้นเป็นความเชื่อและความปรารถนาของผู้ปกครองหลายๆ ท่าน โดยพิจารณาจากหลักโหราศาสตร์และความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ไทย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

  1. วันเดือนปีเกิดของบิดาและมารดา: ควรเลือกวันเดือนปีเกิดของบิดาและมารดาที่ส่งเสริมกัน เช่น หากบิดาเกิดวันจันทร์ มารดาควรเกิดวันศุกร์ หรือหากบิดาเกิดวันพุธ มารดาควรเกิดวันอาทิตย์ เป็นต้น
  2. ฤกษ์คลอด: ฤกษ์คลอดที่ดีเป็นฤกษ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีวาสนา บารมีสูง มีความสุขความเจริญในชีวิต เช่น ฤกษ์มหัทธโนฤกษ์ ฤกษ์มหัจจุยฤกษ์ ฤกษ์มหาฤกษ์ เป็นต้น
  3. ลัคนาราศีของเด็ก: ลัคนาราศีเป็นราศีที่เด็กเกิด ซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาและโชคชะตาของเด็กในอนาคต ควรเลือกราศีที่ส่งเสริมให้เด็กมีวาสนาและบารมี เช่น ราศีเมษ ราศีสิงห์ ราศีธนู เป็นต้น
  4. ธาตุของเด็ก: ธาตุของเด็กเป็นธาตุที่กำหนดโดยวันเดือนปีเกิดของเด็ก โดยธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ธาตุไฟ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม และธาตุทอง ควรเลือกธาตุของเด็กที่ส่งเสริมให้เด็กมีวาสนาและบารมี เช่น หากเด็กเกิดปีวอก ปีระกา ปีจอ ปีชวด ควรเป็นธาตุน้ำ เป็นต้น

การวางแผนการคลอดในปี 2567 เพื่อให้ได้เด็กที่มีวาสนาและบารมีสูงนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผู้ปกครองควรพิจารณาและตัดสินใจตามความเหมาะสมและความเชื่อของตนเอง